De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de ELENA VALLS TEIXIDÓ amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel• lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: SANT SEBASTIAN 5, 08340-VILASSAR DE MAR, BARCELONA. La finalitat del tractament és la de gestionar de forma adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedits a tercers, excepte les cessions legalment permeses. Les dades sol•licitades a través d’aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori per a la prestació del servei. La seva negativa a subministrar les dades sol•licitades implica la impossibilitat prestar-li el servei.