POLITICA DE PRIVADESA

  1. INFORMACIO A L’USUARI

ELENA VALLS TEIXIDO, des d’ara RESPONSABLE, es el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en proteccio de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la proteccio de les persones ffsiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacio d’aquestes dades i la Llei Organica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la proteccio de dades de caracter personal, pel que se li facilita la seguent informacio del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relacio comercial amb l’Usuari.

Les operacions previstes per realitzar el tractament son:

  • Remissio de comunicacions comercials publicitaries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitja electronic o ffsic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col-laboradors o proveidors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promocio. En aquest cas, els tercers mai tindran acces a les dades personals.
  • Realitzar estudis estadfstics.
  • Tramitar encarrecs de peticions o qualsevol tipus de peticio que sigui realitzada per l’usuari a traves de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposicio.
  • Remetre el butlletf de notfcies de la pagina web.

Criteris de conservacio de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interes mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimitzacio de les dades o la destruccio total de les mateixes.

Comunicacio de les dades: No es comunicaran les dades a cap destinatari.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’acces, rectificacio i supressio de les seves dades i de la limitacio o oposicio al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamacio davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: ELENA VALLS TEIXIDO. C/. SANT SEBASTlA, 5 – 08340 VILASSAR DE MAR (BARCELONA)

Adreça electronica: info@peluelena.cat

  1. CARACTER OBLIGATOR! O FACULTATIU DE LA INFORMACIO FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjanpant la marcacio de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descarrega, accepten expressament i de forma lliure i inequfvoca, que les seves dades son necessaries per atendre la seva peticio, per part del prestador, sent voluntaria la inclusio de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE son veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificacio de les mateixes.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzes algun tipus de cessio de dades personals, es demanara previament el consentiment expres, informat i inequfvoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol-licitades a traves del lloc web son obligatoris, ja que son necessaris per a la prestacio d’un servei optim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informacio i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

  1. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en proteccio de dades personals, el RESPONSABLE esta complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 de l’GDPR i en l’article 4 de la LOPD, pels quals son tractats de manera licita, lleial i transparent en relacio amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relacio amb els fins per als quals son tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polftiques tecniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l’GDPR i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informacio adequada perque puguin exercir-los.